Hamnfack tar strid för huvudskyddsombudets rätt

Huvudskyddsombud fick inte delta i planeringen av en ny arbetsorganisation. Det hävdar Svenska Hamnarbetarförbundet som stämmer Hallands Hamnar AB och Sveriges hamnar för brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.