Han ska leda Laval-utredningen

Elisabeth Svantesson ledde utredningen om Lex Laval fram till att hon blev arbetsmarknadsminister i september. Men stafettpinnen gick inte till hennes efterträdare på posten som arbetsmarknadsutskottets ordförande – utan till hennes företrädare, Tomas Tobé.