Handels: Svensk Handel sätter hela svenska modellen på spel

Avtalen för butiks- och lageranställda löper ut på lördag. Handels har avvisat Medlingsinstitutets förslag på att förhandla med stöd av medlare. - Just nu råder stiltje, säger Handels avtalssekreterare John Haataja.