Handels: Utesluter inte att vi kan ändra vårt nej

Per Bardh, avtalssekreterare på Handels, utesluter inte att förbundet i framtiden kan ändra sitt nej till det nya huvudavtalet. Förbundet valde att ställa sig utanför överenskommelsen för att det ville se andra förändringar vad gäller anställningsformen allmän visstid.