Här är medlarna i restaurangkonflikten

Gunilla Runnquist, Anders Hammarbäck och Sverker Rudeberg är utsedda att medla i tvisten mellan Hotell- och restaurangfacket och Svensk Handel om nytt kollektivavtal. Om parterna inte kommer överens bryter strejk ut den 11 december.