Har jag rätt att kräva att arbetsgivaren tar in en vikarie?

En av mina kolleger blev sjukskriven för en tid sedan. Det har betytt att jag har fått överta många av hennes arbetsuppgifter eftersom de måste göras. Hennes sjukskrivning förlängs hela tiden. Har jag rätt att kräva att arbetsgivaren tar in en vikarie? Det är nästan som om jag har fått en ny tjänst. Ska inte den förhandlas?