”Har vi råd med ett anställningsskydd?”

DEBATT. Las-utredningens förslag bör föranleda en diskussion om vi överhuvudtaget har råd med ett anställningsskydd eller om vi även fortsatt bör ha ett system där en arbetstagare vid arbetsbrist kan få stanna kvar hos en arbetsgivare i kraft av rimliga krav på kompetens, skriver juristen Pär Grip.