HD får rätt om hetsdom

Europadomstolsdom: Högsta domstolen dömde männen för hets mot folkgrupp på grund av flygbladen om homosexuella. Männen hävdade att deras yttrandefrihet kränkts men Europadomstolen går på HD:s linje.

Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt