HD fastställer i omröstningstvist

HD-dom: Det var tillräckligt med enkel majoritet när stämman röstade om balkongbygget. Det är inte visat att någon varit berörd på sätt som krävs för kravet på kvalificerad majoritet. Med en ledamot skiljaktig fastställs hovrättens domslut.

Rättsområde: Bostadsrätt