HD frågar EU om Billeruds utsläppsrätter

HD-beslut: Enligt underinstanserna ska Billerud betala närmare 20 miljoner kronor för att utsläppsrätterna inte överlämnades i rätt tid. I ett ärende om resning och klagan över domvilla begär nu Högsta domstolen ett förhandsbesked från EU-domstolen om hur reglerna ska tolkas.

Rättsområde: Miljörätt