HD friar man från insiderbrott

HD-dom: I gärningsbeskrivningen påstods att insiderinformationen kommit från en särskilt angiven person. Detta överskottspåstående är av sådant slag att det måste styrkas för att den tilltalade ska kunna fällas för brottet, anser HD.

Rättsområde: EKO-brott