HD lämnar fordran till AD

HD-beslut: Mannens talan mot bolaget grundar sig på hans anställning där. Hovrättens beslut att inte meddelat prövningstillstånd undanröjs och målet lämnas över till Arbetsdomstolen.

Rättsområde: Fordringsrätt, Allmän processrätt