HD meddelar PT i HovR i fartkameramål

En kvinna dömdes mot sitt nekande till 1 500 kronor i böter för hastighetsöverträdelse med hänvisning till att det förelåg ”klara likheter” mellan henne och föraren på fartkamerabilden. Högsta domstolen finner nu att det finns skäl för hovrätten att ta upp målet varför prövningstillstånd meddelas.