HD meddelar PT i hovrätten i mål om godmansskap

HD: HD ändrar nu hovrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd i ett mål om anordnande av god man. Detta eftersom det finns ett behov av vägledande praxis vid den behovsprövning som ska göras vid anordnande av godmansskap.

Rättsområde: Föräldrabalken