HD oenig om editionsyrkande i skiljetvist

HD-beslut: Med en ledamot skiljaktig får bolaget bifall till editionsyrkandet i skiljetvisten. Domstolen ska inte lägga sig i skiljemannens bedömning om handlingarnas betydelse som bevis utan endast pröva lagligheten. Även om det i detta fall handlar om yrkeshemligheter finns inga hinder mot edition.

Rättsområde: Skiljemannarätt, Allmän processrätt