HD om målsägandebiträdes uppgifter

HD-beslut: Ett målsägandebiträdes uppdrag omfattar uppgiften att föra talan mot domstols beslut i fråga om rättegångskostnader. Det konstaterar en oenig Högsta domstol.

Rättsområde: Allmän processrätt