HD prövar fel i utfört arbete

HD-beslut: Golvfirman har inte fått del av fuktmätningsprotokollet och behövde inte heller kontrollera riktigheten i Kyrkans felaktiga fuktmätningsuppgift. Kyrkan kan därför inte kräva firman på ersättning för det felaktiga golvet. HD ska nu pröva frågan.

Rättsområde: Allmän förmögenhetsrätt