HD prövar mål om olaga förföljelse

HD-beslut: Prövningstillstånd beviljas i ett mål om olaga förföljelse. Målet rör en man som av underinstanserna har dömts för olaga förföljelse efter att vid upprepade tillfällen ha ringt och kört förbi sin ex-flickvän, trots kontaktförbud.

Rättsområde: Brott mot person