HD prövar ränta på trafikskadeersättning

HD-beslut: Hovrätten gjorde bedömningen att räntan på trafikskadeersättningen inte skulle beräknas på det slutliga belopp som fastställdes efter trafikskadenämndens prövning år 2008. Istället var utgångspunkten det lägre belopp som skulle ha utgått om prövningen skett vid tidpunkten för fordrans förfallodag år 1999. Nu ska frågan prövas av Högsta domstolen.

Rättsområde: Försäkringsrätt, Allmän processrätt