HD prövar talan om stulet tillväxthormon

HD-beslut: Försäkringsbolagens talan mot transportbolagen för stölder av tillväxthormon var preskriberad enligt standardavtalet. Det ansåg såväl tingsrätten som hovrätten. Nu ska Högsta domstolen pröva frågan om transportbolagen på utomobligatorisk grund ansvarar mot försäkringsbolagen.

Rättsområde: Avtalsrätt, Fordringsrätt, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Transporträtt civilrätt