HD ska pröva innehav av narkotika

HD-beslut: Underinstanserna kom till olika slutsats i frågan om en kvinna skulle anses ha hanterat även en annan persons narkotika och om brottet därför var ringa eller av normalgraden. HD ska nu pröva saken.

Rättsområde: Narkotikabrott