HD ska pröva kokaindom

HD-beslut: En 21-årig man dömdes av tingsrätten för narkotikabrott till fängelse i ett år och nio månader eftersom han hade 87 gram kokain i överlåtelsesyfte. Efter att hovrätten fastställt domen överklagade riksåklagaren. Brottet är enligt åklagaren grovt och straffvärdet bör något överstiga minimistraffet för grovt brott. HD har nu meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Narkotikabrott