HD ska pröva myndighets serviceskyldighet

HD-beslut: Högsta domstolen ska pröva hur långt Försäkringskassans serviceskyldighet sträcker sig. Underinstanserna har inte varit eniga. Tingsrätten dömde ut skadestånd till den enskilde men hovrätten upphävde domen.

Rättsområde: Skadeståndsrätt