HD ska pröva om uppsåt saknades på grund av Huntington

HD-beslut: Mannen lider av Huntingtons sjukdom och tingsrätten kom fram till att han därför saknade uppsåt att vilseleda Försäkringskassan. Hovrätten dömde honom för grovt bedrägeri. HD har nu meddelat prövningstillstånd

Rättsområde: Allmän straffrätt, Egendomsbrott