HD ska pröva otillbörlig marknadspåverkan

HD-beslut: Underinstanserna dömde en man i 55-årsåldern för otillbörlig marknadspåverkan. I överklagandet till HD skriver mannens ombud att mannen hade en långsiktig affärsidé att från ett ägarperspektiv förvärva aktier i det aktuella bolaget. HD har nu meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott