HD ska pröva skuldsanering

HD-beslut: Den 78-årige mannen ansåg att han borde beviljas skuldsanering på grund av hög ålder och hälsoproblem. Han menade att skuldsaneringen skulle innebära en möjlighet till trygg ålderdom för honom och hustrun. Han fick avslag i tingsrätt och hovrätt. Nu ska Högsta domstolen pröva målet.

Rättsområde: Utsökningsrätt