HD ska pröva utlämnande av allmän handling

HD-beslut: Tingsrätten avslog en ansökan om att få ut en omaskad kopia av åklagarens ansökan om förordnande av offentlig försvarare i ett bokföringsmål. Den misstänktes identitet var sekretessbelagd. Hovrätten fastställde beslutet. Nu ska HD pröva saken.

Rättsområde: EKO-brott, Processrätt