HD tar inte upp målet om handbollsolyckan

Högsta Domstolen prövar inte om det var barnskötarens fel att ett handbollsmål föll över en åttaårig pojke som avled av skadorna. Svea hovrätts friande dom står därmed fast.