Ljudboksförlagen vinner Ipred-målet

HD-beslut: Högsta domstolen förelägger Ephone att till upphovsrättshavare lämna ut namn och adress till den som använt en viss IP-adress vid misstänkta upphovsrättsintrång.

Rättsområde: IT-rätt, Upphovsrätt