Helsingborgs tingsrätt ogillar talan om diskrimineringsersättning

Helsingborgs tingsrätt meddelar idag dom i mål angående diskrimineringsersättning.