HFD prövar rätt till tillstånd för enhandsvapen för målskjutning

HFD-beslut: HFD meddelar prövningstillstånd gällande vilka krav som kan ställas för tillstånd att inneha enhandsvapen för målskjutning.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt