PT för upphandlings-skadeavgift

HFD-beslut: Migrationsverket undkom upphandlingsskadeavgift efter att kammarrätten funnit att upphandlingen påbörjats före det att avgiftsbestämmelserna trädde i kraft. Nu ska frågan prövas av HFD.

Rättsområde: Offentlig upphandling