HFD splittrat om uppsägning från deltid

HFD-dom: HFD är splittrat i fråga om vad som gör giltig anledning att lämna en deltidsanställning. Majoriteten anser att en kvinna hade fog för att säga upp sig för att inte mista sin a-kasseersättning på grund av 75-dagarsregeln. Två domare är skiljaktiga och vill fastställa kammarrättsdomen.

Rättsområde: Arbetslöshetsförsäkring