HFD underkänner Skatteverkets beslut om revision

Skatteverket beslutade att genomföra en s.k. generell tredjemansrevision hos SEB. Verket ville ta del av uppgifter om bl.a. advokaters klientmedelskonton hos banken. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det i materialet kan finnas uppgifter som omfattas av advokaters tystnadsplikt. Det aktuella revisionsbeslutet kan därför inte godtas.