HFD upphäver inhibitionsbeslut

HFD-dom: HFD upphäver kammarrättens beslut om inhibition av en förvaltningsrättsdom i ett LOU-mål.

Rättsområde: Offentlig upphandling, Förvaltningsprocessrätt offentlig