HFD:s domar i Peru-målen

HFD-dom: Enligt inkomstskattelagen ska männen beskattas för kapitalvinst vid likvidationen av Peru-bolaget. Denna beskattning begränsas inte av skatteavtalet med Peru. Därmed saknas anledning att pröva förfarandet mot skatteflyktslagen.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt