Hinder för registrering av märke för exklusiva solglasögon

Patentbesvärsrätten: PRV ansåg att det fanns hinder för registreringen av Bliz avseende exklusiva skidglasögon eftersom det finns ett gemenskapsvarumärke med samma namn som säljer bland annat glasögon. Att det sökta varumärket är exklusivt har ingen betydelse, anser Patentbesvärsrätten, och instämmer i PRV:s bedömning.

Rättsområde: Varumärkesrätt