Hinder för utlämning till Marocko

HD-beslut: Åklagaren i Marocko ville att mannen skulle utlämnas för påstått terrorbrott. Men Högsta domstolen anser inte att det finns sannolika skäl till att mannen begått gärningarna. Därför finns det hinder för utlämning.

Rättsområde: Allmän straffrätt, Övriga specialreglerade brott