Hinder för utlämning till Vitryssland

HD-beslut: En man och en kvinna begärdes utlämnade för brott avseende försäljning av alkohol. Högsta domstolen anser att det finns hinder för utlämning eftersom rättsväsendet i Vitryssland inte är oberoende och utredningarna saknar viss precision.

Rättsområde: Allmän straffrätt