Hissar undantag – dissar kompetensutveckling

Nej till förslagen om kompetensutveckling. Ja till att fler anställda ska kunna undantas från turordningen vid uppsägning och att det inte ska gå att ogiltigförklara uppsägningar i mindre företag. Så kan en grov sammanfattning av arbetsgivarorganens svar på las-utredningen se ut.