Hissprövning i förtalsmål

HD-beslut: HD ska nu pröva frågan om DN:s chefredaktör är straff- och skadeståndsrättsligt ansvarig för uppgifter i en artikel som legat på DN:s webbsida under hennes tid som ansvarig utgivare men som publicerats dessförinnan.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott