Hockeyklubb får inte varumärke på grund av gemenskapsvarumärke

Patentbesvärsrätten: PRV tyckte att både varumärken med ordet HAMMER och hockeyklubbens Halmstad Hammers egen sponsors varumärke var ett hinder för det önskade figurvarumärket med åskguden Tor och en hammare. Sponsorns varumärke är nu avfört men PBR tycker att likheten med öviga märken ändå finns kvar både fonetiskt och konceptuellt.

Rättsområde: Varumärkesrätt