Höga ljudnivåer från vattenkranar var fel i entrepenad

Hovrättsdom: Det osedvanligt störande ljudet från porslinskranarna i badrummet utgör ett fel i entrepenaden. Entrepenaden har inte resulterat i en väl fungerande anläggning och entrepenören har inte uppfyllt kravet på fackmässighet. Entrepenören ska därför avhjälpa felet.

Rättsområde: Fordringsrätt, Fastighetsrätt