Högsta domstolen meddelar beslut i det s.k. IPRED-målet

Högsta domstolen förelägger internetleverantör att till upphovsrättshavare lämna ut namn och adress till den som använt en viss IP-adress vid misstänkta upphovsrättsintrång (informationsföreläggande).