Högsta förvaltningsdomstolen. Regeringens beslut om Förbifart Stockholm står fast.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom i dag fastställt regeringens beslut den 3 september 2009 att tillåta byggandet av motorvägen Förbifart Stockholm mellan Kungens Kurva och Häggvik.