Höjda löner för domare legitimt

Det är inte åldersdiskriminerande att höja lönerna för de tyska domarna. Modellen som användes kunde på ett objektivt och rimligt sätt motiveras med hänsyn till ett berättigat mål, slog EU-domstolen fast.