Homosexuella kan få asyl i Europa

EU-domstolen: Homosexuella asyl-sökanden kan anses utgöra en viss samhällsgrupp, som kan förföljas på grund av sexuell läggning. Dessutom kan fängelsestraff för homosexuella i hemlandet anses utgöra förföljelse, under förutsättning att straffet verkligen tillämpas.

Rättsområde: Övrig EU-rätt, Asyl/Uppehållstillstånd