Hon är vald att medla i Public services konflikt

Hon är den kvinnliga medlare som haft mest medlingsuppdrag de senaste tre åren. Gunilla Runnquist, tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet, blev medlare på ett oväntat sätt. Idén kom från motparten. - Det var kul att det var en arbetsgivare som frågade, säger hon.