Höstens budgetproposition – åtgärder på skatteområdet som i huvudsak berör dig som företagare

Här hittar ni en sammanfattning av ett antal åtgärder inom skatte- och avgiftsområdet som berör dig som företagare.