Hotel Hilton Plaza nekas kameraövervakning

Hotel Hilton Plaza i Stockholm som tidigare beviljats tillstånd till kameraövervakning av både Länsstyrelsen och förvaltningsrätten får nu nej i kammarrätten.